اگر با گفته يك عادل مرجع انتخاب شود

اگر با گفته يك عادل مرجع انتخاب شود مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: بنده سال‌ها پیش از طریق سؤال از یک فرد عادل مرجع تقلیدی را انتخاب كردم ولی با توجه به اینکه باید از دو نفر مجتهدشناس می‌پرسیدم، وظیفه‌ام در این وضعیت چیست و حكم اعمال انجام گرفته [...]