وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عادل كيست

فرق عدالت مرجع با عدالت امام جماعت

فرق عدالت مرجع با عدالت امام جماعتس ۱۲: آیا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقلید با عدالت معتبر در امام جماعت از حیث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟ ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد…