مرور برچسب

عادت وقتيه

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز

عادت وقتيه با بيشتر از ده روز1-عادت عدديه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-عادت وقتیه عددیه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 3-عادت مضطربه با بيشتر از ده روز را از اینجا کلیک کنید و…

عادت وقتيه با كمتر از ده روز

عادت وقتيه با كمتر از ده روز وقتيه با كمتر از ده روز پرسش 49 . اگر زنى كه عادت وقتيه دارد در كمتر از ده روز خون ببيند، تكليفش چيست؟ همه مراجع: بايد همه آن را حيض قرار دهد. . توضيح المسائل مراجع، م 487؛ وحيد، توضيح المسائل، م 493 و دفتر:…

عادت وقتيه و عدديه چيست

عادت وقتيه و عدديه چيست در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید:انواع عادت…