وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عادت شدن بعد از باطل کردن روزه

باطل كردن روزه و حیض شدن پس از آن

باطل كردن روزه و حیض شدن پس از آنمسأله 1674 کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده (1) اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید (2)، کفاره از او ساقط نمی شود بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند (3)،…