وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عادت در روزه

اگر خانمی هنگام روزه حيض شود

اگر خانمی هنگام روزه حيض شود حيض هنگام روزه پرسش 116 . اگر زن روزه دار در روز، خون حيض مشاهده كند، تكليف روزه اش چگونه است؟ همه مراجع: روزه باطل مى شود و بايد بعد از ماه رمضان، قضا كند. . توضيح المسائل مراجع، م 1640 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م…