مرور برچسب

ظرف طلا

روایاتی درباره استفاده از ظرف طلا و نقره

روایاتی درباره استفاده از ظرف طلا و نقره (مقدّمه:) خوردن و آشاميدن در ظرف طلا و نقره حرام است. و در مورد استفاده از چنين ظروفى در غير خوردن و آشاميدن اختلاف نظر وجود دارد و احتياط آن است كه براى تزيين نيز نگهدارى نشود. وضو گرفتن از ظروف طلا و…

ظرف طلا و نقره

ظرف طلا و نقرهدر نوشتار قبل «استفتائات مراجع پیرامون خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 226 خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها، حرام است (1) ولی…

حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره

حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره در نوشتار قبل «حکم استفاده از ظرف طلا در زساله 10 مرجع » مطرح شد حتما در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. ظرف طلا و نقره پرسش 33 . آيا استفاده از ظرف هاى طلا و…

خوردن غذا در ظرف نقره

خوردن غذا در ظرف نقره در نوشتار قبل حکم خرید و  خوردن در ظرف طلا مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 448: در بعضی از میهمانی ها دیده می‏شود که شیرینی ‏ها را در ظرفهای نقره‏ ای می‏گذارند، آیا این ‏کار،…