وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

طلاق صیغه

طلاق ازدواج موقت

طلاق ازدواج موقت طلاق ازدواج موقت1-ازدواج موقت طلاق ندارد، پس از پایان مدتی که در عقد توافق شده بود، محرمیت نیز خاتمه می یابد، شوهر می تواند قبل از پایان باقی مانده را ببخشد و از هم جدا شوند. برخی از فقها چون صیغه بلند مدت را در حکم ازدواج…