وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

طريق

اتصال به نماز جماعت

اتصال به نماز جماعتسوال: گاهي دير به نماز جماعت مي رسيم در اين هنگام چگونه بايد با جماعت نماز بخوانيم؟جواب: اين دير رسيدن چند حالت دارد:   ۱- اگر هنگام رسيدن شما ، امام جماعت در ركعت اول است شما تا ركوع امام فرصت داريد كه با گفتن…