مرور برچسب

طرف

ظرف ساخته شده از پوست حیوان

ظرف ساخته شده از پوست حیوانمسأله 225 ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است (1) و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهائی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند (2). بلکه احتیاط واجب (3) آن است که…