وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

طرف نقره

شرایط ظرف آب وضو

شرایط ظرف آب وضودر نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا حتما کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- اگر آب یا مکانی که وضو می گیرد غصبی باشد در نوشتار دیگری مطرح شده است از اینجا کلیک کنید و…