استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری

استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1441: استفاده از طبل و سنج و شیپور و همچنین زنجیرهایی که دارای تیغ هستند در مجالس و دسته‏های عزاداری چه حکمی دارد؟ ج: اگر استفاده از زنجيرهای مزبور موجب وهن مذهب [...]