مرور برچسب

ضرر

خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد

خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد2626 مسأله 2630 خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است (1). این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (1) (گلپایگانی)، (نوری): ولی اگر ضرر، کم باشد که عقلاء اعتنا…

اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد

اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد  در نوشتار قبل از استفتائات مراجع پیرامون ضرر آب برای وضو و غسل مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.سوم: از موارد تیمممسأله 669 اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد…