وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ضرر غسل

تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد

تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد در نوشتار قبل از رساله مراجع «اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد» مطرح شد در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مزالعه نمایید.ضرر غسل پرسش 183 . كسى كه مى داند آب برايش ضرر دارد، چنانچه وضو يا…