وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ضربه

احکام شرعی صید ماهی

احکام شرعی صید ماهی احکام شرعی صید ماهی1-در نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-نکته: منظور از فَلس، همان پولک است که روی پوست برخی از ماهیان می‌باشد. ماهی حلال آن ماهی…