بلند گریه کردن در مجلس عزا و هیئت

بلند گریه کردن در مجلس عزا و هیئت بلند گریه کردن در مجلس عزا و هیئت حضرت آیت الله مکارم شیرازی سؤال 63. احادیثى که مى فرماید: «اگر کسى قطره اى اشک براى امام حسین(علیه السلام) بریزد بهشت بر او واجب مى شود»(1) آیا باعث تمایل به گناه و ترک عبادات نمى شود؟ جواب: این احادیث به این معنا [...]