وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

صیغه محرمیت اینترنتی

خواندن صیغه عقد به صورت اینترنتی

خواندن صیغه عقد به صورت اینترنتی خواندن صیغه عقد به صورت اینترنتی 1-در نوشتار قبل « نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-اگر منظور از خواندن صیغه ازدواج دائم یا…