مرور برچسب

صیغه عقد فارسی

خواندن صیغه ازدواج به فارسی

خواندن صیغه ازدواج به فارسیدر نوشتار قبل حکم« خواندن صیغه ازدواج به عربی» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث مطالعه نمایید.صيغه فارسى پرسش 49 . آيا زن و مرد مى توانند خودشان صيغه ازدواج را به فارسى بخوانند، يا اينكه بايد وكيل…