وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

صندلی

روش تطهیر مبل و صندلی نجس

روش تطهیر مبل و صندلی نجس در نوشتار قبل «راه تطهیر اشیاء نجس شده» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.متفرقه تطهیر مبل یا صندلی س. اگر فرش یا مبل منزل که آب در آن نفوذ می کند با مدفوع بچه نجس شود…

نماز خواندن بر روي صندلي

نماز خواندن بر روي صندلي نماز خواندن بر روي صندليدر نوشتار قبل حکم نماز کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند و دراز می کشد مطرح شد در تکمیل بحث از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید .نمازگزار بايد به هر مقدار كه مى تواند ولو با تكيه دادن به…