وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

صلوات در نماز

صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر در نماز

صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر در نمازصلوات بر پیغمبر/ استحباب صلوات هنگام شنیدن نام مبارک حضرت رسول ص مسأله 1124 هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مانند محمّد و احمد، یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی و ابو…