قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

صله رحم

صفحه اصلی/برچسب:صله رحم

صله رحم چیست

صله رحم چیست مطابق نظر آيت الله سيستاني ۴پرسش: رحم در صله رحم به چه طبقه گفته می شود و حد آن را بیان کنید ؟ پاسخ: کسانیکه با انسان در یک رحم شریکند و از اقارب بشمار می آیند ، بنابراین شامل نزدیکان سببی نمی شود و همچنین کسانیکه ارتباط نسبی دور دارند را [...]

اگر صله رحم مستلزم غیبت بشود

اگر صله رحم مستلزم غیبت بشود مطابق نظر آيت الله سيستاني ۳پرسش: صله رحم آیا واجب است و اگر مستلزم غیبت یا فعل حرام دیگر شود چطور ؟ پاسخ: صله ارحام واجب است و قطع رحم حرام است و آن بمعنای نیکی و احسان به ارحام است ، و لازم نیست در مجالس آنها شرکت [...]

صله رحم با اقوام بی دین و ایمان

صله رحم با اقوام بی دین و ایمان مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲پرسش: صله رحم با اقوام بی دین و گناهکار چه حکمی دارد؟ آیا باید آن را فراموش کرد؟ اگر هنگام حضور ما گناه انجام بدهند چه؟ پاسخ: صله رحم را نباید ترک کنید ولی معنای صله رحم دید و بازدید نیست بلکه [...]

صله رحم در صورتی که طرف مقابل نخواهد ارتباط داشته باشد

صله رحم در صورتی که طرف مقابل نخواهد ارتباط داشته باشد مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: اگر کسی نخواهد با من صحبت کند و یا ارتباط خود را با من ادامه دهد، درآنصورت آیا باز هم صله رحم واجب است یا نه؟ آیا من میتوانم او را به حالش بگذارم؟ پاسخ: شما قطع نکنید [...]

صله رحم چگونه است و با چه چیزی محقق می شود

صله رحم چگونه است و با چه چیزی محقق می شود مطابق نظر آيت الله سيستاني  مسئله296ـ شاید کمترین عملی که یک مسلمان بدان وسیله می تواند با خویشاوندان نزدیک خود در صوت امکان، صله و پیوند برقرار کند زیارت و دیدار ایشان باشد که با آنان ملاقات کند، احوالپرسی نماید هر چند از راه [...]

آیا پدر و مادر همسر جزو ارحام به شمار می آیند

آیا پدر و مادر همسر جزو ارحام به شمار می آیند یکی از تعهدات اخلاقی که اسلام هم بدان بسیار توجه کرده، احترام به خانواده همسر هست. قطعا از شاخصه های ایمان رفتار خوب و زیبا با مردم هست حالا چه رسد به پدر و مادر همسر که حق بزرگی بر گردن ما دارند!، لازمه [...]

صله رحم بدون اذن شوهر چه حكمي دارد

صله رحم بدون اذن شوهر چه حكمي دارد اجازه صله رحم پرسش 86 . اگر شوهرى، همسرش را از صله رحم ـ به ويژه ديدار والدين - منع كند، تكليف زن چيست؟ همه مراجع: خير، نمى تواند بدون اجازه شوهر به ديدار آنان برود و صله رحم منحصر به رفت و آمد نيست؛ بلكه با احوال پرسى و پيغام [...]

Code Center