وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

صفات خون حيض

صفات حيض و نشانه هاي آن

صفات حيض و نشانه هاي آن نشانه هاى حيض پرسش 9 . صفات و نشانه هاى خون حيض چيست؟ همه مراجع: نشانه هاى خون حيض به طور غالب عبارت است از:غليظ، گرم، به رنگ تيره (سياهى مايل به سرخ) يا سرخ، همراه فشار و كمى سوزش باشد.پرسش 10 . آيا…