مرور برچسب

صدای عزاداری

صدای بلندگو مسجد و حسینیه در ایام عزاداری

صدای بلندگو مسجد و حسینیه در ایام عزاداری صدای بلندگو مسجد و حسینیه در ایام عزاداری مطابق نظر آيت الله خامنه اي س۷. از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی بسیار بلند پخش می‌شود به‌طوری که صدای آن از بیرون شهر هم شنیده می‌شود واین…