وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

صداي زن

نازك كردن صداي زن هنگام صحبت با نامحرم

نازك كردن صداي زن هنگام صحبت با نامحرم گفت و گو با نامحرم پرسش 84. برخى از زنان هنگام صحبت كردن، با آب و تاب و صداى نازك سخن مى گويند؛ آيا مرد نامحرم مى تواند به سخنان او گوش دهد و با او صحبت كند؟ همه مراجع: اگر تلذّذ و يا ترس افتادن به گناه…

حكم شرعي مداحی زنان

حكم شرعي مداحی زنان  حكم شرعي مداحی زنان1-مداحی زنان در جمع بانوان که مرد نامحرمی وجود ندارد، و صدای آنان به بیرون نمی رود و ضبط هم نمی شود، پسندیده هست، اما اگر زن برای مردان مداحی کند، بدعتی ناپسند می باشد که زمینه فساد و گناه در آن زیاد…