قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

صداي زن

صفحه اصلی/برچسب:صداي زن

نازك كردن صداي زن هنگام صحبت با نامحرم

نازك كردن صداي زن هنگام صحبت با نامحرم گفت و گو با نامحرم پرسش 84. برخى از زنان هنگام صحبت كردن، با آب و تاب و صداى نازك سخن مى گويند؛ آيا مرد نامحرم مى تواند به سخنان او گوش دهد و با او صحبت كند؟ همه مراجع: اگر تلذّذ و يا ترس افتادن به گناه در [...]

حكم شرعي مداحی زنان

حكم شرعي مداحی زنان  حكم شرعي مداحی زنان 1-مداحی زنان در جمع بانوان که مرد نامحرمی وجود ندارد، و صدای آنان به بیرون نمی رود و ضبط هم نمی شود، پسندیده هست، اما اگر زن برای مردان مداحی کند، بدعتی ناپسند می باشد که زمینه فساد و گناه در آن زیاد هست و با وجود مفسده [...]

Code Center