مرور برچسب

شیر زن

خوردن شیر همسر چه حکمی دارد

خوردن شیر همسر چه حکمی دارد خوردن شیر همسر چه حکمی داردحضرت آیت الله مکارم شیرازیخوردن شیر همسر پرسش : لطفا بفرمایید خوردن شیر همسرم که به فرزندم شیر میدهد چه حکمی دارد ؟ پاسخ : اشکالی ندارد. سؤال 1060 ـ خوردن شیر همسر توسّط شوهر…

شرایط اجاره و استفاده از آن

شرایط اجاره و استفاده از آن شرایط اجاره و استفاده از آنشرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند مسأله 2184 مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد (1): اوّل: آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را (2) اجاره دادم درست نیست (3)…