قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

شیاف

صفحه اصلی/برچسب:شیاف

حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه

حكم اماله كردن و استفاده از شياف در روزه 8 اماله کردن مسأله 1645 اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند (1)، ولی استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد (2) و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای [...]

Code Center