مرور برچسب

شک در نماز مغرب

شک های باطل نماز

شک های باطل نماز                    حضرت آیت الله مکارم شیرازیاقسام شک های باطل پرسش : شک هایی مبطل نماز می باشد و اگر ایجاد شود نماز باطل می شود، چند مورد می باشد؟ پاسخ : شکهاى هشتگانه ‏اى ‏که نماز را باطل مى ‏کند به شرح زیر است :…

شک در رکعت اول و دوم یا سوم نماز

شک در رکعت اول و دوم یا سوم نمازمبطل یازدهم نماز: از مبطلات نماز شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است (1). (خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی:) در صورتی که نمازگزار در حال شک ّ باقی باشد. (تبریزی:…