قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

شک در نماز مستحبی

صفحه اصلی/برچسب:شک در نماز مستحبی

شک در نماز مستحبی و نافله ها

شک در نماز مستحبی و نافله ها  شک در نماز مستحبّی [ اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند] مسأله 1193 اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک، نماز را باطل می کند، باید (1) بنا را بر کمتر بگذارد مثلًا اگر در نافله صبح شک کند که دو [...]

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد [ شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد] مسأله 1167 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است: اول: شک در چیزی که محل به جا آوردن آن، گذشته است (1) مثل آن که در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه. [...]