مرور برچسب

شک در غسل بعد از نماز

شك در غسل

شك در غسلمسأله 385 اگر شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل شک کند، که غسل او درست بوده یا نه (1)، لازم نیست دوباره غسل نماید.  این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (خوئی، تبریزی:) در صورتی که احتمال بدهد که…