قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

شک در صحت نماز

صفحه اصلی/برچسب:شک در صحت نماز

اگر بعد از نماز در درستی آن شک کند

اگر بعد از نماز در درستی آن شک کند [اگر بعد از گذشتن وقت شک کند] مسأله 1181 اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند. این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست. توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع [...]