وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شک در روزه قضا

حکم شک یا فراموشی در تعداد روزه های قضا

حکم شک یا فراموشی در تعداد روزه های قضا  مسأله 1697 اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او بر طرف شده می تواند مقدار کمتر را که احتمال می دهد روزه نگرفته قضا نماید (1)، مثلًا کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و…