مرور برچسب

شک بعد از نماز

بعد از سلام نماز در تعداد ركعات نماز شك كند

بعد از سلام نماز در تعداد ركعات نماز شك كند مطابق نظر آيت الله خامنه ايشک بعد از سلام س. لطفاً شک بعد از سلام را توضيح دهيد. خصوصاً اگر بعد از سلام فراموش کنيم که چند رکعت نماز خوانده‌ايم؟ ج. اگر بعد از سلام نماز در تعداد ركعات نماز شك…

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کردمسأله 1167 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است: اول: شک در چیزی که محل به جا آوردن آن، گذشته است (1) مثل آن که در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه. دوم: شک بعد از سلام نماز. سوم: شک بعد…

اگر شخص بعد از نماز شک کند

اگر شخص بعد از نماز شک کندمسأله 1156 اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می کند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است.توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام…