مرور برچسب

شک بعد از سلام

شک هایی که اعتبار ندارند و نباید اعتنا کرد

شک هایی که اعتبار ندارند و نباید اعتنا کرد               حضرت آیت الله مکارم شیرازیموارد شک هایی که اعتبار ندارند پرسش : شک هایی که اگر در نماز ایجاد شود اعتبار ندارد و نمازگزار نباید به آن اعتنا نماید و نماز را ادامه دهد، چند مورد می…

بعد از سلام نماز در تعداد ركعات نماز شك كند

بعد از سلام نماز در تعداد ركعات نماز شك كند مطابق نظر آيت الله خامنه ايشک بعد از سلام س. لطفاً شک بعد از سلام را توضيح دهيد. خصوصاً اگر بعد از سلام فراموش کنيم که چند رکعت نماز خوانده‌ايم؟ ج. اگر بعد از سلام نماز در تعداد ركعات نماز شك…

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلام

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلاممسأله 1178 اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه یا شک کند درست گفته یا نه چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا به واسطه انجام کاری که نماز را به هم می زند از حال نمازگزار بیرون رفته باید به…

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کردمسأله 1167 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است: اول: شک در چیزی که محل به جا آوردن آن، گذشته است (1) مثل آن که در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه. دوم: شک بعد از سلام نماز. سوم: شک بعد…