مرور برچسب

شکیات نماز

شکیات نماز در نماز قضا

شکیات نماز در نماز قضامطابق نظر آيت الله سيستاني ۲۹پرسش: آیا در نمازهای قضا هم مثل نمازهای یومیه (ادا) اعمال شکیات نماز از احتیاط باید انجام شود؟پاسخ:فرقی نمی کند.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.…

اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده است

اگر شک کند که نماز خوانده یا نخوانده استشک بعد از وقتمسأله 1180 اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گمان کند که نخوانده، خواندن آن لازم نیست (1)، ولی اگر پیش از گذشتن وقت، شک کند که نماز خوانده یا نه، یا گمان کند…

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلام

شک در گفتن سلام نماز و شک بعد از سلاممسأله 1178 اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه یا شک کند درست گفته یا نه چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا به واسطه انجام کاری که نماز را به هم می زند از حال نمازگزار بیرون رفته باید به…

شک در رکوع یا سجده

شک در رکوع یا سجدهاگر بعد از رکوع یا سجود شک کند] مسأله 1170 اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانند ذکر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند. (مکارم:) مسأله هر گاه بعد از رکوع یا سجود بداند ذکر…

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کردمسأله 1167 شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است: اول: شک در چیزی که محل به جا آوردن آن، گذشته است (1) مثل آن که در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه. دوم: شک بعد از سلام نماز. سوم: شک بعد…

اگر در نماز شک باطل کننده پیش آید

اگر در نماز شک باطل کننده پیش آیدمسأله 1166 اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید (1)، نمی تواند نماز را به هم بزند (2)، ولی اگر به قدری فکر کند که شک پا بر جا شود به هم زدن نماز مانعی ندارد. (1) (گلپایگانی:) و به قدری فکر کند…

شک هایی که نماز را باطل می کند

شک هایی که نماز را باطل می کندشکیّات نماز شکیات نماز (23) قسم است: هشت قسم آن (1) شکهایی است که نماز را باطل می کند و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قسم دیگر آن صحیح است. (1) (سیستانی:) شکیّات نماز 22 قسم است: هفت قسم آن..…

حکم نماز کسی که شکیات را نمی داند

حکم نماز کسی که شکیات را نمی داند کسی که مسائل نماز و شکّیّات و سهویّات را نمی داند مسأله 753 کسی که مسائل نماز و شکّیّات و سهویّات را نمی داند و احتمال می دهد که یکی از اینها در نماز پیش آید (1)، باید (2) برای یاد گرفتن اینها نماز را از…