وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شکسته خواندن نماز

مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواند

مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواندمسأله 1357 کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند (1)، اگر در غیر چهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است (2) و نیز اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و…