مرور برچسب

شکستن نماز

مواردی که میشود نماز واجب را شکست

مواردی که میشود نماز واجب را شکستحضرت آیت الله مکارم شیرازیمواردی که شکستن نماز واجب جایز است پرسش : در چه مواردی می توان نماز واجب را شکست؟ پاسخ : شکستن نماز واجب عمداً بنابر احتیاط جایز نیست، ولى براى جلوگیرى کردن از ضرر…

شکستن نماز واجب چه حکمی دارد

شکستن نماز واجب چه حکمی دارد زمانی که شخص شروع به نماز واجب نمود نمی تواند از روی اختیار نماز را رها کند، این کار حرام است. اما شکستن نماز مستحب اشکالی ندارد.مسأله 1159 شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است (1)، ولی برای حفظ مال (2) و…