مرور برچسب

شکار

احکام شکار با سگ شکاری

احکام شکار با سگ شکاریحضرت آیت الله مکارم شیرازیشرایط سگ شکاری  پرسش :سگی که برای شکار فرستاده می شود باید چه شرائطی داشته باشد؟پاسخ :سگ طورى تربیت شده باشد که هر وقت آن را براى گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیرى کنند…

برای شکار مسافرت کند سفر و نماز او چه حکمی دارد

برای شکار مسافرت کند سفر و نماز او چه حکمی داردحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم نماز در مسافرت بقصد شکار پرسش : چنانچه شخصی برای شکار مسافرت کند سفر و نماز او چه حکمی دارد؟ پاسخ : اگر شخص براى امرار معاش به شکار برود و طبق ضوابط عمل…

حکم شکار تفریحی و لهوی

حکم شکار تفریحی و لهویمطابق نظر آيت الله خامنه اي «استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای » سوال : آيا شکار پرنده و حیوانات ، براى سرگرمى و خوشگذرانى جايز است؟ در صورت عدم جواز، آیا نماز را باید تمام بخواند یا…

احکام شکار کردن با اسلحه

احکام شکار کردن با اسلحه احکام شکار کردن با اسلحهدر نوشتار قبل « شیوه ذبح شرعی حیوانات» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2584 حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان حلال گوشتی که…