مرور برچسب

شيربها چيست

حكم گرفتن شيربها چيست

حكم گرفتن شيربها چيستپدر و مادر دختر حق ندارند به عنوان شيربها چيزى را از داماد مطالبه نمايند. اگر بدون رضايت چيزى را از او بگيرند حرام است و غير مشروع. علاوه بر اينها اين نوع سخت گيري ها در ازدواج اصلا سزاوار جامعه اسلامي نيست.شير بها…