مجازات قسم و شهادت دروغ در دادگاه

مجازات قسم و شهادت دروغ در دادگاه مجازات قسم و شهادت دروغ در دادگاه در نوشتار قبل « قسم به قرآن خوردن و کفاره شکستن آن» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) آمده است: ماده 107 - هر کس در [...]