وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شنیدن آیه سجده دار

شنیدن آیه سجده دار از رادیو و تلویزیون

شنیدن آیه سجده دار از رادیو و تلویزیونمطابق نظر آيت الله خامنه اي اگر به آیه‌ی سجده‌یی که از رادیو یا تلویزیون یا ضبط صوت و امثال آن پخش می‌شود، گوش دهد سجده واجب است. رساله آموزشی. س 500: شنیدن آیاتی که سجده در اثر شنیدن آنها واجب می‏شود…

شنیدن آیه سجده واجب در نماز

شنیدن آیه سجده واجب در نمازمسأله 985 اگر در نماز آیه سجده را بشنود و به اشاره، سجده کند نمازش صحیح است.  این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست  (اراکی:) مسأله اگر در نماز آیه سجده را بشنود احتیاط واجب آن است که به اشاره یا به طور…