وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شنا

غسل ارتماسی در استخر

غسل ارتماسی در استخردر نوشتار قبل « شیوه غسل ارتماسی » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.غسل يا به صورت ترتيبي است ، يعني ابتدا سر و گردن و بعد سمت راست بدن و پس از آن سمت چپ بدن شسته مي شود. و يا غسل…