مرور برچسب

شناخت اعلم

اگر شناختن مرجع اعلم مشکل باشد

اگر شناختن مرجع اعلم مشکل باشدمسأله 4 اگر شناختن اعلم مشکل باشد به احتیاط واجب باید (1) از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد (2)، بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست (3)، به احتیاط واجب باید…

از چه راهي مي توان مرجع اعلم را بشناسيم

از چه راهي مي توان مرجع اعلم را بشناسيم راه تشخيص اعلم چيست؟ همه مراجع: مجتهد اعلم را از سه راه مى توان شناخت: ۱٫ خودش يقين كند؛ مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. ۲٫ دو نفر عالم عادل - كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص…