ليست تلفن پاسخگويي به سوالات شرعي

ليست تلفن پاسخگويي به سوالات شرعي دفتر حضرت آيت الله خامنه اي آدرس سايت:   farsi.khamenei.ir                                 leader.ir آدرس دفتر تهران: خيابان جمهوري- انتهاي خيابان شهيد كشور دوست. آدرس دفتر  قم: خيابان صفائيه – نرسيده به ميدان جانبازان. و براي ديدن ليست [...]