یائسگی زنان سیده و غير سيد

یائسگی زنان سیده و غير سيد در نوشتاري احكام مراجع عظام تقليد را به صورت جامع مطرح كرديم، كه از «اينجا» حتما بخوانيد. شك در يائسگى پرسش 94 . اگر زن در سن يائسگى خود شك كند، حكم خون هايى كه مى بيند، چيست؟ همه مراجع: اگر شرايط و نشانه هاى خون حيض را داشته باشد، بايد آن [...]