وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شك در غسل

مانع بعد از غسل

مانع بعد از غسل غسل نادرست پرسش 68 . اگر زن پس از غسل حيض، بفهمد جايى از بدن را نشسته يا مانعى مانند لاك، ريمل و مانند آن در بدنش بوده، تكليفش چيست؟ آيات عظام امام، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و…