وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شك در استحاضه

شك بين حيض و استحاضه

شك بين حيض و استحاضه در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. شك بين حيض و استحاضه پرسش 20 . اگر بين خون حيض و استحاضه شك پيدا شود، وظيفه چيست؟ همه مراجع: اگر…