کراهت شعر خواندن در شب جمعه و در روزه

کراهت شعر خواندن در شب جمعه و در روزه حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواندن شعر برای روزه دار و محرم [شعر] پرسش : مرحوم حاج شیخ عباس قمى(ره) در «مفاتیح الجنان» از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که «مکروه است روایت شعر براى روزه دار و مُحرم و در حرم و در روز [...]