قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

شصت پا

صفحه اصلی/برچسب:شصت پا

حكم خون مردگی زیر ناخن

حكم خون مردگی زیر ناخن [خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد] مسأله 101 خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است و اگر به آن خون بگویند (1) در صورتی که ناخن یا پوست [...]

آيا لازم مسح پا بر شصت پا باشد

آيا لازم مسح پا بر شصت پا باشد پرسش 23 . آيا لازم است مسح پا بر روى شصت پا انجام گيرد؟ همه مراجع: لازم نيست مسح حتما به روى شصت پا انجام شود و مسح از سر يكى از انگشتان ديگر نيز كافى است.[1]   پرسش 24 . اگر در مسح پا سر انگشتان [...]

Code Center