وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شستن دست ها

شستن دست  ها در وضو

شستن دست  ها در وضودر نوشتار قبل «نحوه شستن دستها در وضو از رساله » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شستن دست ها پرسش 7 . اگر هنگام وضو، به طور سهوى دست از پايين به بالا كشيده شود، آيا وضو صحيح است؟ همه…