مرور برچسب

شستن بدن

نکوهش شخص کثیف و بدبو در روایات

نکوهش شخص کثیف و بدبو در روایات شستن وخوشبو كردن بدن1. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «براى خوشبو كردن بدن، آب كافى است». 2. از امام على عليه السلام روايت شده است كه فرمود:«با آب خود را از بوى بد كه مردم…

نجاست بدن در غسل

نجاست بدن در غسل تبصره: در غسل برخی از فقها در جایی که شخص بخواهد با يک شستن هم بدن نجس را پاک کند و هم غسل نمايد، را باطل می دانند!. و اگر يقين دارد كه عضو را شسته و پس از آن غسل كرده، غسل او اشكال ندارد.مسأله 278 اگر یکی از اعضای وضو…