شستن بدن در غسل از بالا به پايين

شستن بدن در غسل از بالا به پايين شستن بدن در غسل از بالا به پايين جهت شستن اعضا پرسش 90 . آيا در غسل لازم است بدن از بالا به پايين شسته شود؟ همه مراجع (به جز بهجت): خير، لازم نيست.[1] آية اللّه  بهجت: بنابر احتياط واجب، بايد از بالا به پايين بشويد.[2]. [1]. [...]