وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

شستن از بالا به پايين

شستن بدن در غسل از بالا به پايين

شستن بدن در غسل از بالا به پايين شستن بدن در غسل از بالا به پايين جهت شستن اعضا پرسش 90 . آيا در غسل لازم است بدن از بالا به پايين شسته شود؟ همه مراجع (به جز بهجت): خير، لازم نيست. آية اللّه  بهجت: بنابر احتياط واجب، بايد از بالا به پايين…